X
تبلیغات
رایتل

 حسام الدین انصاریان ، احمدبازماندگان قشمی ، اصغربشارتی ، روح الله بلوچی ، عبدالمجیدپاسلار ، حسین پیغامی ، حسام الدین رضایی ،داوودمرزی زاده ، ابراهیم نیک خو از عکاسان موفق هرمزگانی هستند که آثارشان در نخستین جشنواره عکس «خزر تا خلیج فارس» پذیرفته شده است.

داوری این دوره از جشنواره را محمدرضا چایفروش، محمد ابراهیم صافی و کیارنگ علائی برعهده داشتند. هیات انتخاب از بین 2736 عکس ارسالی توسط 311 شرکت کننده 1632 اثر را با توجه به شرایط مندرج در فراخوان این دوره واجد شرایط حضور در بخش مسابقه دانست و داوران 75 عکس از 50 عکاس را انتخاب کردند.

عکس:اصغربشارتی/ قشم