آی آبنبات
آی کندروک

آی قرص نعنا پرپروک

دستم بگه تا پا بشم                            

وا خوبیت آشنا بشم

جارم بزن تا خو نرم

با یه دردی درمون بشم

                                        (رامی)

                            ***

در پس همه ی تحقیرها،توهین ها، تحریم ها، توقیف ها،توجیه ها...

بهار به مهمانی ما آمده است.

به احترام مهمان هم شده با لبخند در به روی بهار می گشاییم و به انتظار گشایشی بزرگ می مانیم

که آدمی به امید زنده است

و زیباترین امید،لبخند کودکان است

بزرگ ترها که...


***
ایام می‌آید تا به شما مبارک شود.

ایام را مبارک باد از شما.

مبارک شمایید.


(شمس تبریزی)