خبرآنلاین نوشت : به دنبال افشاگری های دکتراحمدی نژاد در سال 1388 شعار "دزدگیر88" به نام او ثبت شد.اما در ماههای اخیر تخلفات مالی قابل توجهی به جریان انحرافی دولت او نسبت داده شد. دزدگیر 88 دیگر کار نمی کند؟

نکته: طرح راه اهن بندرعباس به شیراز هم از طرح های اعلام شده اختلاس گر اصلی بوده!!