دیروز جمعه خاورمیانه روز عجیبی داشت روز راه‌پیمایی «مردم».

در بحرین مردم در شهر دراز در «مخالفت» با نظام راه‌پیمایی کردند و مردم  در شهر منامه در «موافقت».

در مصر مردم «موافق» انقلاب در میدان التحریر نمازجمعه میلیونی خواندند به امامت شیخ یوسف قرضاوی روحانی مشهور مصری و هم‌ زمان مردم «مخالف» انقلاب و حامیان حسنی مبارک در میدان بغلی‌اش.

در یمن مردم «مخالف» نظام حاکم در شهر تعز و عدن راهپیمایی کردند و «موافقان» علی عبدالله صالح در همین شهرها با موافقان درگیر شدند.

در لیبی که مردم «مخالف» در بنغازی در شرق لیبی راهپیمایی خونینی برپا کردند و «موافقان» نظام معمر قذافی در طرابلس پایتخت این کشور در غرب لیبی سلاح به دست به میدان‌ها ریختند. 

دیروز روز موافقان ومخالفان با هم بود کاری به تعدادشان نداریم. ولی هرچه بودند خود را مردم می‌خواندند.

راستی معیار «مردم» چیست؟