X
تبلیغات
رایتل

  دکتر محمود احمدی نِژاد با حضور در بندرعباس مجتمع فولاد هرمزگان را افتتاح کرد.مجتمعی که گفته شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای 6500نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وباز هم گفته شده است که با آغاز به کار دو مجتمع «فولاد کاوه» و «فولاد صبا» به یک باره هرمزگان به «قطب تولید فولاد کشور» تبدیل خواهد شد و این مقام را از دست استان اصفهان در خواهد آورد.

ولی جدا از افتتاح کارخانه هاٰی صنعتی ،آیا واقعا هرمزگان می تواند رتبه اصفهان رادر توسعه نیز کسب کند؟

من تمام این اخبار و آمار را حمل بر صحت می کنم چرا که این سکه روی دیگری هم دارد

هیچ شکی نیست که «اصفهان» را از لحاظ قدمت و وسعت صنایع فعال در ان به هیچ وجه نمی توان با استان «هرمزگان» مقایسه کرد و زمانی این مقایسه نا به جا و نادرست تر خواهد بود که به تاثیر این صنایع بر جنبه های مختلف زندگی مردم اصفهان پرداخته شود.

هرچند که صنایع متفاوت و فراوانی در اصفهان وجود دارد ولی «صنایع فولاد» را باید قلب تپنده ی این استان نامید قلبی که وظیفه ی خود را در ارتقای سطح زندگی مردم حاشیه ی خود به خوبی ایفا کرده است و از حضور تیم های ورزشی مختلف فولاد در عرصه ی ورزش گرفته تا آموزش و پرورش و ومراکز فنی و حرفه ای و دانشکده های علمی کاربردی مرتبط و... مهم تر از همه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم چند ده هزارنیرو ی جوان این استان دامنه ار بوده است.

اما در هرمزگان چه؟

هرمزگانی که گویا قطب سوم فولاد کشور که قرار است قطب اول هم بشود!

به قول ما هرمزگانی ها یزد دور است گز که دور نیست.آمار تحلیلی وزارت کار و یا سخنان مقامات ارشد دولت در استان به کنار.

نه هرمزگانی های ساکن جاسک و بستک و گاوبندی و رودخانه و رودان  و...که کافی است که فقط  اهالی شهر بندر عباس و خوانندگان همین متن از خود بپرسند که چه خود و چه نزدیکان شان در کجای این  6500 شغل ایجاد شده قرار دارند؟!

متاسفانه در 30سال اخیر توسعه ی هرمزگان بر اساس صنایع کم ترین تاثیر را بر زندگی مردم خود استان داشته است ودر های اشتغال بر روی شان بسته بوده است . این رانده شدن از فرصت های شغلی ودر عوض جذب نیروی کار از سایر استان ها عملا به شیوه ای تبعیض آمیز بوده است چنان که در ساده ترین فرصت های شغلی نیز نشانی از صاحبان اصلی این آب خاک نیست!.

تبعیضی منفعت طلبانه و ضد ملی که مشخصا رنگ قومیتی و مذهبی داشته است.

توسعه هنگامی عادلانه محقق خواهد شد که بتواند هم زمان بر حاشیه و متن خود اثر گذار باشد و گرنه چه معنایی دارد که نمایندگان هرمزگان و مدیران اجرایی  و روحانیت و مطبوعات محلی و...سینه صاف کنند و باد به غبغب بیندازند و خطابه های غرا بخوانند و روبان سرخ قیچی کنند که بعله...هرمزگان دارد قطب صنعت کشور می شود و هم زمان بی کاری مردم محلی و جوانان هرمزگان در سایه ی همین صنایع سر به فلک بکشد؟ و فقردر محلات اکثر بومی شهر برای همیشه ماندگار باشد.

در همین رابطه هیچ فکرکرده اید که چرا باید فقیر ترین محلات بندرعباس بومی ترین محلات آن نیزباشد؟

هیچ فکر کرده اید که نیروی جوان محلی که به صورت تبعیض آمیزی در این مراکز صنعتی غرب بندرعباس حضور ندارد کدام راه را می تواند برود که ختم به فلاکت نباشد جز راه قاچاق؟

هیچ از خود سوال کرده اید که چرا باید اولین قسمت اجرای طرح محرم در مبارزه با قاچاق سوخت درست در سایه همین صنایع ودر روستاهای اطراف همین مراکز تولیدی اجرا شود؟

قاچاقی که البته سرچشمه های حقیقی آن را باید در پایتخت و اسکله های مخفی جست و گرنه آن چه در این 30ساله نصیب هرمزگانی ها شده جز فقر و بی سوادی و عمقب ماندگی و نعش گاه به گاه جوانانی است که بر آب دریا گم می شوند.

جوانانی که هرمزگان خانه ی اصلی آن هاست نه دیگران .

در همین رابطه:

خبر مرکز خلیج فارس: استاندار هرمزگان: تلاش برای تبدیل هرمزگان به قطب فولاد کشور

 ایرنا: هرمزگان در حال تبدیل شدن به قطب فولاد است

هرمزگان نیوز:هرمزگان قطب فولاد کشور