X
تبلیغات
رایتل

امروز می خواهم دو فضای جدیددر جهان وب را معرفی می کنم که از قضا هم جدیداند و هم جوان. یکی در غرب استان و دیگری در شرق.

«بام میناب »نام وبلاگی است که  این روزها دل مشغولی اش نوشتن درباره مسایل آموزشی و فرهنگی به صورت عام و مسایل شهرستان میناب به صورت خاص ست.

دیگری «دهتل» است که البته به جای فضای وبلاگ ها سعی کرده یک بنای محکم تر به نام سایت را برای خودش فرهم کند سایت دهتل نیزپوشش خبری فعالیت های فرهنگی در شهرستان بستک را به صورت عام و دهستان دهتل به صورت خاص رابازتاب می دهد.

بام میناب در آخرین نوشته اش از نابودی یک میراث مادی و معنوی در شهر هرموز قدیم نوشته است و دهتل از یک معضل عمومی و نتیجه ی تلخ آن. ادامه ی مطالب را خودتان از قلم این دوستان وبلاگ نویس در لینک ها بخوانید

برای این جوانان عزیز موفقیت و پرباری و تداوم کار آرزومندیم