X
تبلیغات
رایتل

یکم:

در ورق های تاریخ خوانده بودم که در بخش بیابان در روزگاری به درازی چند صد سال قبل، بیش از 50کارگاه بافندگی بوده که از چادر شب تا عبا را می بافته اند وبرخی از این بافته ها در حوزه خلیج فارس معروف نیز بوده است.

تا این که آشنایی با جناب آراسته از شخصیت های فرهنگی منطقه، من را از فراموشی تاریخ به در آورد که در روستای گروگ بیابان هنوز به همت یک مرد، صدای کارگاه های بافندگی به گوش می رسد و در سایه ی دستان هنرمند ش این هنر از غربت فراموشی 40ساله بیرون آمده و در جشنواره های صنایع دستی کشور افتخار افرین صنایع دستی هرمزگان است.

این مرد حاج «ابراهیم آذر طوس» بود که شوق دیدن اش یکی از انگیزه هایم برای سفر و دیدن روستای گروگ بود.حاج ابراهیم اما منتظر سفر ما نماند وراه آسمان را در پی گرفت.

درگذشت این استاد هنرمند را به خانواده محترم شان اهالی  روستای گروگ و جناب استاد آراسته  و جامعه هنرمندان استان تسلیت می گویم

دوم:

صدیقه جهانگیری نیز چهره ای آشنا بود که می شد گاه و بی گاه هنر او را در نقش یک زن محلی هرمزگانی در سیمای خلیج فارس دید.این هنرمند گرامی نیز به ناگاه از میان همه رفته است.تسلیت بر خانواده محترم جهانگیری و خسروی و شکوهی ... ودیگر هیچ.


عکس: وبلاگ های گروگ تحریر و ماه هرمزگان