X
تبلیغات
رایتل


گزارشی به پیشگاه مردم شریف هرمزگان

در بی سخنان جنجال برانگیز اخیر وطرح مساله تجزیه کردن استان هرمزگان بین دو استان فارس وکرمان، موجی از بهت وتعجب وتاسف در شهرهای استان هرمزگان پدید آمد که با حوادث بعدی که عذرخواهی از مردم بوشهر وفراموش کردن هرمزگانی ها توسط سرار رشید بودبه اوج رسید .

انتظار طبیعی مردم واکنش منطقی و درست نهاد ها وشخصیت های سیاسی و قاونی هرمزگان ود فاع از حیثیت مردمی بود که بسیار ضعیف خوانده شدند.

بیشترین توقع از نمایندگان مردم در مجلس،نهادها وادارات قانونی ومسوول در استان، رسانه های محلی و مطبوعات استانی و شخصیت های مختلف سیاسی و فرهنگی ودانشگاهی بود.

در میانه ترس و انفعال ومنفعت جویی حاکم بر نهادها وچهره های حاضر،  ودر پی فراخوان وبلاگ نویسان استان جمعی از شهروندان هرمزگانی در قالب شخصیت های فرهنگی واجتماعی نامه ای را مبنی بر تقاضای عذرخواهی سردار رشید از مردم هرمزگان وپایان یافتن این مساله وحاکم شدن وحدت بر فضای کلی استان تنطیم نموده وبه امضا رساندند.

با وجود استقبال خوب ومناسب مردم عزیز وبه خصوص شخصیت های فرهنگی وهنری استان که ما را مدیون شجاعت و مرام خود نمودند،با کمال تاسف و در آستانه روز خبرنگار، به اطلاع شهروتدان عزیز وسرافراز هرمزگان می رساند که با همه پیگیری های انجام شده با کمال تاسف هیچ کدام از مطبوعات محلی (به جز یک مورد) حاضر به انعکاس این خواسته به حق مردم وچاپ این نامه دست جمعی نشدند.

با این حال امضا کنندگان نامه چه با همراهی خبرنگاران نشریات محلی استان وچه بدون همراهی آنان مراتب را جهت وصول به هدف به شکل های قانونی دیگری پیگیری خواهند کرد.هرچند که حافظه مردم این رفتارهای اخیراهالی مطبوعات استان را که به نام این مردم، نان این مردم را می خورند و آنان را فراموش می کنند را به حافظه تاریخی  خواهد سپرد.

آیا صرف چند صد میلیون یارانه به این مطبوعات خنثی و منفعل چیزی جز هدر دادن سرمایه ملی نمی باشد؟

با این حال این حرکت خودجوش مردمی در جهت حفظ عزت مردم استان ادامه خواهد یافت چرا که معتقدیم:

العزه لله ولرسوله وللمومنین