X
تبلیغات
رایتل

   

«موشی» درخانه ی کشاورزی تله موشی دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد همه گفتند: تله موش مشکل توست؟ ربطی به ما ندارد !! . . . . «مار» در تله افتاد و هنگامی که زنِ خانه خواست مار را آزاد کند مار ، زنِ خانه را گزید سپس از «مرغ »برای زن سوپ درست کردند و«گوسفند» را برای عیادت کنندگان سربریدند ، زن خوب نشد و مُرد ، سرانجام «گاو» را برای مراسم ترحیم کشتند . در تمامِ این مدت ، موش از سوراخ دیوار می نگریست و می گریست . . .

   منطقه ی حفاظت شده ی «گنو »به عنوان ییلاق مردم بندرعباس و تنفس گاه بزرگ این شهر همراه با طبیعت کم نظیرش در زیر چکش های بی رحم سنگ شکن قرار گرفته است.

بندر عباس سال ها سر بردامن گنو داشته است.

به فکر این مادر طبیعی باشیم.