X
تبلیغات
رایتلاولین...

بزرگ‌ترین...

نخستین...

تنهاترین...

این ترین‌ها چه قدر در ماهیت یک چیز می‌توانند تاثیر داشته باشند؟

چه‌قدر در ضعف وعقب ماندگی یا پیشرفت و ارتقا سهم دارند؟

به نظر من بی‌تاثیر نیستند اما چیز تعیین‌‌کننده‌ای هم نیستند و گاهی در حد یک تاریخ‌اند. همین وبس. واین تاریخچه به همان اندازه که می‌تواند سکوی پرش باشد می‌تواند زنجیر توقف هم باشد.

این ماهیت خود انسان‌هاست که می‌تواند بسیاری از این ترین‌ها را مغلوب خود کند یا در اسارت‌اش بماند.

باور نمی‌کنید؟

مرکز تلویزیونی سیمای خلیج‌فارس با توجه به آغاز به کار در سال ۱۳۴۷ در سطح کشور پس از مرکز رضاییه (بعدها ارومیه) دومین مرکز تلویزیونی کشور است. وجالب این‌که بر رادیوی مرکز خلیج فارس هم تقدم دارد چرا که رادیو خلیج‌فارس یک سال بعد را اندازی شد. سیمای خلیج فارس در ابتدای کار خود روزانه 7ساعت برنامه داشته که در همان زمان پاره‌ای از برنامه‌ها تولید محلی بوده‌اند.

با این سابقه 43 ساله در تولیدات محلی کافی است در شبانه روز نیم ساعت به این دومرکز رادیویی و تلوزیونی گوش کنید و چشم بسپارید تا ببینید که این تقدم وتاخر چه تاثیری در سرنوشت برنامه های آن وبهبود کیفیت ویا نزول آن‌ها داشته است!

راستی «ترین‌ها» چه‌قدر تاثیرگذارند؟


منبع:سایت معاونت امور استان های صداو سیمای ج ا