+ پایان ناگزیر
عزیز گرامی این وبلاگ به روز نخواهد شد به ناگزیر بدرود تا درودی دیگر ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا والبته خداوند پناه همه بی پناهان وملت بزرگ ایران و مردم مظلوم هرمزگان باد


جمعه 12 مهر 1392

عنوان آخرین یادداشتها