باوجود قرار گرفتن کشور در طوفان انواع مختلف مشکلات برخی از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی از استان فارس در رویاهای قرن هیجدهمی امثال امپراتور روسیه خواهان رسیدن به آب های گرم خلیج فارس هستند.

معلوم نیست برافروختن نزاع های قومی و مذهبی در استان های چون هرمزگان و فارس و به راه انداختن آتش اختلاف شیعه و سنی دراستان آرام هرمزگان با کدام منفعت ملی سازگار است. امیدواریم که با تدبیرمسوولان پرونده چنین یاوه گویی هایی برای همیشه بسته شود.

در همین زمینه به آخرین سخنان نماینده ای دیگر از استان فارس به نقل از پایگاه خبری جنوب نیوز توجه نمایید.

نماینده کازرون: الحاق استان فارس به خلیج فارس در حد حرف نیست

علی رغم تاکید معاون رئیس جمهور بر منتفی بودن الحاق بخش هایی از هرمزگان به استان فارس، نماینده کازرون گفت: این طرح در حد حرف نیست و فقط باید موانع اجتماعی آن برطرف شود.

علی رغم تاکید معاون رئیس جمهور بر منتفی بودن الحاق بخش هایی از هرمزگان به استان فارس، نماینده کازرون گفت: این طرح در حد حرف نیست و فقط باید موانع اجتماعی آن برطرف شود.

به گزارش جنـوب نیـوز، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث الحاق فارس به خلیج فارس در حد حرف نیست و فقط باید موانع اجتماعی آن برطرف شود.
                                    http://www.sohbatenow.ir///upload/news/5843.jpg                               

شاهین محمد صادقی در پاسخ به این سوال که بحث الحاق فارس به خلیج فارس در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: بحث پیوستن استان فارس به خلیج فارس مربوط به الان نیست و سال‌های سال است که بر اساس مطالعاتی که شده تصمیماتی نیز گرفته شده است اما موانعی وجود دارد که با توجه به اهمیت و وسعت استان فارس ضرورت دارد استان فارس به خلیج فارس وصل شود.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی که با شیرانا گفتگو کرده، یادآور شد: بر اساس تصمیماتی که گرفته شده طرح الحاق فارس با خلیج فارس با موانعی روبرو بوده که جلسات مکرری از سوی دولت و نمایندگان گرفته شده است. بنده چه در دوره‌ی هفتم و چه در این دوره با دولت و دستگاه‌های سیاسی مربوط پیگیری‌هایی کردیم اما فکر می‌کنم مقدمات کار فراهم شده است و اگر بتوانیم آن موانع که موانع اجتماعی است را برطرف کنیم این موضوع قابل حل است.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه بحث الحاق فارس به خلیج فارس در حد حرف نیست افزود: نمایندگان فارس مصرانه خواهان چنین تقاضایی هستند و اقدامات زیادی هم کرده‌اند.