نخستین نگارخانه ی خیابانی ایران دوباره به روز شده است و این بار عکس های رنگی سیاه و سفید «سیدعلی هاشمی» استعداد جوان هرمزگانی ،مهمان نگاه مردم بندرعباس می باشد.

  زندگی نامه ی هنری این عکاس وچندمقام اودر مسابقات عکاسی را می توانید هم زمان با تماشای عکس ها بر دیوار سیتی سنترببینید.