حالا درست است که هیچ کس برای شما ٰ«ده نمکی» نمی شود!

شمقدری و شورجه  و سلحشور و ..چند شور دیگر هم نمی شود این را خوب می دانیم والبته سرنوشت این نمی شود ها را هم خوب تر می دانیم!

اما هرچه نباشد«اصغرفرهادی» هم کسی است شخصیتی است واگر هنرش و کارش و فکر و سخن اش را نمی پسندید چراکه از ملت «صلح طلب» ایران گفت واز باز کردن و بستن هیچ تنگه ای بر روی هیچ کس نگفت..اماحق شهروندی اورا نمی توانید انکار کنید.

اصغر فرهادی یک ایرانی است و این حق خدادادی را هیچ کس به او نداده که بتواند پس اش بگیرد.او جزیی از ملت ایران است و حتما باید افتخار آفرینی اش در رسانه ی ملی جایی داشته باشد

این حق مسلم اوست.

جناب آقای رسانه ی ملی!

جناب شبکه 1 جناب شبکه 2 جناب شبکه 3 جناب شبکه 4 جناب شبکه 5

جناب شبکه خبر جناب شبکه آموزش جناب شبکه های سی گانه استانی جناب شبکه سحر ..العلم ..پرس تی وی و...

چگونه است که سیاه و سفید و سرخ و زرد و مسلمان و بودایی و فلسطینی و لبنانی و اخیرا مصری و یمنی و تونسی وعراقی و سوری و...حق دارند ساعت ها از وقت این رسانه ها را به خود اختصاص بدهند اما اصغر فرهادی ایرانی و مسلمان  ...نه؟

کاری نکنید که مردم همه چیز را از زبان شما وارونه ببینند و وارونه قضاوت کنند.

وقتی خبر می دهید که ایران اسلامی غرق در عزا و ماتم بود، مردم غرق شادی و تفریح و خرید ایام تعطیلی در بازارهای قشم و کیش باشند وبرعکس اش وقتی بغض می کنید و لب می بندید واخم می کنید در عوض اش خبر شادی مردم از موفقیت امثال اصغر فرهادی ها...تمام رسانه های غیر ملی رااز پیامک و فیس بوک و وبلاگ ها و روزنامه و سایت های شخصی ومحافل خانوادگی و ادارات دولتی  و...بترکاند!!

تا یاد بگیرید که «خود جوش» یعنی این!

مردمی یعنی این!

وکلام آخر:

درود بر هنرمندان شریف سینمای ایران که اگر اول ماه خانه ی آنان را بر سرشان خراب کردند اما در آخر ماه با کسب یک افتخار جهانی نام ایران را با هنر و صلح گره زدند و در دل پر شادی هر ایرانی خانه کردند

درود.


عکس: صفحه ی اول روزنامه ی شرق است که با شکستن شکل گرافیکی هر روزه ی خود و چاپ عکس بزرگی از فرهادی و معادی بزرگی این افتخار را جشن گرفته است