X
تبلیغات
رایتل

پس لرزه های اختلاس سه هزار میلیاردی و فرار خاوری رییس بانک ملی به کانادا و در پی آن استیضاح وزیر اقتصاد هم چنان ول کن  اعتماد مردم نیست که نیست و هرروز از شکل پیامک گرفته تا پیام و از لحن شوخی گرفته تا جدی خود را باز تولید می کند در آخرین مورد نیز پس از رای اعتماد عجیب مجلس به حسینی وزیر اقتصادٰقاضی پور یکی از اصلی ترین طراحان درخواست استیضاح فاش کرده است که علاوه بر تلاش اصول گرایانی چون حداد عادل اصلاح طلبانی چون ذوالقدر نیز به صورت شخصی پیگیر این بوده اند که حسینی از خطر استیضاح جان سالم به در ببرد ودر این راه موفق نیز بوده اند!

هرچند فضای غبار آلود جناح های سیاسی در ایران چنان به گوهر ثروت و قدرت آمیخته  است که مرزهای فکری را در هم پیچیده است! و تشخیص صفوف را ناممکن نموده اماجای سوال این جاست که ذوالقدربه اصطلاح اصلاح طلب از این تلاش برای حفظ وزیر اصول گرای دولت احمدی نژاد به دنبال چه بوده است واین مساله برای وی چه دخلی داشته است؟

آیا بازی های سیاسی آلوده رایج جایی برای خط کشی های سیاسی پیشین باقی نهاده است؟ آیا نیازمند به تعریف دوباره چنین اصطلاحاتی نیستیم؟