X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

رنج این زن خانه دار هرمزگانی در جابه جایی کپسول های گاز و چشمان مردانی آسوده خاطر که  راحت در کنارش به تماشای او و سختی اش  ایستاده اند می توانست نباشداگر می دانستی که شرق بندرعباس پلایشگاه گاز سرخون است و در غرب بندر عباس ، پالایشگاه گاز کورزین قشم و در جنوب بندرعباس ، حوزه مشترک با کشور عمان و در شمال بندرعباس،خط لوله گاز به پاکستان وهند و در زیر پا فورانی از نفت وگاز ...

حق استفاده از لوله کشی گاز شهری برای مردم ما مطالبه بزرگی نیست.

مردان آسوده خاطرعکس:خبرگزاری مهر