X
تبلیغات
رایتل


روستای «نانگ» که در گویش محلی بندرعباسی به آن «نونگ» می گویند نزدیک ترین روستا به شهر بندرعباس در جاده میناب واز جانب شرق این شهر است. پالایشگاه بزرگ گاز«سرخون» هم دقیقا در این روستای کوچک قرار دارد . ورودی این روستا که تقاطع آن همان ابتداء ورودی جاده پالایشگاه گاز است در جادهٔ اصلی میناب به بندرعباس می‌باشد
نکته عجیب اما تابلو ورودی پالایشگاه گاز در ابتدای این روستا  است که همیشه توسط برخی روستاییان در این سال ها شکسته می شود و پس از مرمت دوباره از بین می رود و حکایت از یک اعتراض پنهان دارد که دیده نمی شود.
ازهمین روستا با صرف هزینه هایی بسیار هنگفت در سال های گذشته گازرسانی به استان های همجوار شروع شد که شهرهای رفسنجان وسیرجان در استان کرمان یکی از این نومنهسات که چندصد کیلومتر لوله گذاری وساخت چندین تلمبه خانه را به همراه داشت
سال ها پس از ساخت این پالایشگاه امامردم محروم روستای نانگ نه از خط مخابراتی ونه از خط گاز خاگی و نه  از خط دیتا و اینترنت پر سرعت نه از خانه های مسکن مهر نه از مدرسه و درمانگاه و...که از داشتن« آب شیرین» محرم اند.زشتی این کمبود و محرومیت به حدی است که صدای فرماندار بندرعباس راهم در آورده است واز شرکت های نفت وگازی که در نانگ فعال هستند گله مند شده است.
(لینک خبربه نقل از خبرگزاری مهر)

آیا مردم هرمزگان از معادن وذخایر زیر زمینی سرشار خود که هیچ ولی آیا نباید از آب شیرین بهداشتی هم سهمی داشته باشند؟
آیا با این تبعیض و ناروایی در حق مردم مناطق مرزی باز هم می خواهید این مردم ضعیف نمانند؟اگر برخی سرداران استان کرمان را قوی وهرمزگان را به خیال اشتباه خود ضعیف می پندارند نباید به دلیل این ضعیف نگاه داشته شدن فکر کنند؟
چگونه است که برای گاز رسانی به شهرهایی چون سیرجان و رفسنجان از همین روستای نانگ با صرف هزینه ای گزاف ملی چند صدکیلومتر لوله گذاری می شود وچندین تلمبه خانه بین راهی زده می شود ولی برای رساندن آب از روستای سرخون به نانگ که بیش از 20کیلومتر هم نمی شودبیش از 20سال باید وقت تلف شود.؟آیا ایران برای همه ی ایرانیان نیست؟
هرچند نمی توان از سهل انگاری مدیران استانی در این سال ها و نیز نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و نقش شان منفعل وخنثای شان در این سال ها گذشت.
آیاحالا فهمیدید که چرابرخی جوانان روستایی «نانگ» به نظر خودشان حق دارند که تابلو پالایشگاه گاز را بشکنند؟!