X
تبلیغات
رایتل

سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید:

  «چرا نباید جایی مانند بندر پارسیان را به استان مهمی مانند استان فارس بدهیم تا این استان نیز به دریا دسترسی داشته باشد؟ گفت: آقای رئیس جمهور هم در این رابطه گفتند که قصد داشته تا در سفر استانی این موضوع را عملی کند اما کسانی در بندرعباس در نمازجمعه مردم را تحریک کردند و اجازه این کار را ندادند».

هنوز که هنوز است من این سخنان را با تعجب می خوانم.سخنانی که نه دفتر رییس جمهور ونه دفتر سرداررشید آن را تکذیب نکرده اند.

این عکس های بالا سفر استانی رییس جمهور به هرمزگان است به این عکس ها خوب نگاه کنید

اسمش سفراستانی بود ولی در واقع سفری برای تجزیه استان!

درد آور نیست؟خیانت نیست؟

چه مظلومی هرمزگان که به مهمانی ات می آیند ولی قرار است که...

راست می گفت آن که گفت: همیشه آب نطلبیده مرا نیست گاهی آب ات می دهند تا خنجربرگلویت بگذارند

دردناک نیست که با وجدان مردم این گونه برخور کنند. آن هم محروم ترین اقشار یک جامعه.

به عکس ها نگاه کنید آیا یک نفر از این مردم که به عشق رییس جمهورشان جمع شده اند در خواب هم تصور می کرد که قرار است سرزمین شان در همین سفر یک شبه قطعه قطعه وبه دیگران هدیه شود؟

خواب خیانت باری که فضل خدا محقق نشد. و به امید او محقق نخواهد شد.

چگونه می‌شود ای همزبان‌! زبان را کشت‌ / سکوت کرد و به لب بغض بی‌امان را کشت‌
چگونه می‌شود آیا گلایه نیز نکرد  / که میهمان به سر سفره میزبان را کشت‌
میان گندم و جو فرق آنچنانی نیست‌ / کسی به مزرع ما اعتبار نان را کشت‌
هر آنچه میوه در این باغ‌، رایگان شما  / ولی عزیز من‌! این فصل‌، باغبان را کشت‌
ببخش‌، با همه درد و داغ‌، می‌دانم‌ / نمی‌توان به یکی ابر، آسمان را کشت‌