X
تبلیغات
رایتلهنوز یک هفته از سخنان توهین آمیز سردار رشید به مردم هرمزگان وتقاضای تجزیه این استان وهدیه دادن جاسک به کرمان وگاوبندی به فارس نگذشته است که نماینده محترم جاسک جناب حجت الاسلام میر خلیلی به زبان آمده و با سخنان عجیبی بر بهت وحیرت همگان وبه خصوص مردم حوزه انتخابیه اش افزوده است.
راستی معلوم هست چرا نمایندگان هرمزگان به چنین روزی افتاده اند؟ چرا چنین از خود ومردم شان فاصله گرفته ودچار آلزایمر سیاسی شده اند؟
چرا جاسک وبشاکرد ومیناب و رودان وگاوبندی ولنگه وبستک  وریدر وجغین وردخانه وشیبکوه و...را ومردم شان را که حق نان و آب بر گردن شان دارند فراموش کرده واحساس می کنند که نمایندگان بم ورفسنجان وکرمان وفسا ولامرد شده اند؟
آقایان نماینده این تذهبون؟
درست یک روز پس از آن که سایت های خبری مانند هرمزنیوز  و هرمز آنلاین وبلاگ های هرمزگانی انفعال نمایندگان هرمزگان در مجلس را در قیاس با پیگیری نمایندگان بوشهر به رخ آنان کشیدند واین سوال را مطرح کردند که چرا در قبال طرح تجزیه هرمزگان کسانی چون آقایان فرج زاده ومیر خلیلی سکوت کرده ومنفعل شده و خنثی عمل می کنند ،شاهد از غیب رسید ونماینده جاسک که در طرح سردار رشید قرارشده به استان کرمان متصل شود به مصاحبه پرداخته و از این گلایه مند شده:
 که چرا جاده اتصال بم به جاسک وبشاکرد به عنوان یک طرح ملی پیگیری نمی شود؟ چون مسیر بم به بشاکرد یک طرح ملی است ونیازمند توجه ملی!!و چرااین مسیر ارتباطی با استان کرمان زودتر به سامان نمی رسد؟(لینک خبرگزاری فارس)
عجبا؟ واتاسفا؟
نماینده ای که باید پیگیر ادامه اتوبان بندرعباس به میناب وبندر عباس به رودان وآسفالت مناسب جاده میناب به جاسک وسیریک باشد عزادار ارتباط استان کرمان با دریاست؟
مرحبا بر غیرتمندی شما که غم خوار صادرات خرمای بم هستید وبی خیال آن صیاد مظلوم جاسکی وسیریکی وآن کشاورز صیفی کار  هشتبندی وجغین!!
احسنت بر شما که جاده بشاکرد به بم را طرح ملی می دانید ولی مبارزه با جاروی جادوگر که چند سال است باغستان های هرمزگان را به آتش کشیده وچند هزار خانوار رودانی ومینابی وسندرکی وجغینی را در معرض فقر وتنگدستی ومهاجرت به بندر وحاشیه نشینی کرده است طرح ملی نمی دانید!
راستی حضرت میر خلیلی طرح ملی چیست؟آیا هرچه نمایندگان کرمان وفارس گفتند شما باید بدون فکر تکرار کنید؟
آیا مردم به شما رای داه اند که عمله دیگران باشید؟
بس است شما را به خدا بس است.اگر تا دیروز می خواستیم در دفاع از مردم تان حرف بزنید امروزه فقط خواستاریم سکوت کنید.مارا که به خیر شما امیدی نیست پس شر مرسانید وجاسک را به جاده به بم متصل نکنید که فردا آقایان طلب کار زندگی مردم ما هم بشوند!!
ما این درد بیگانه پرستی وعدم درک منافع مردم استان را به کجا ببریم؟
حضرت میر خلیلی برگرداندن معدن فاریاب به رودان پیشکش لطفا جاسک رابه دیگران هدیه ندهید.خدا را شکر که این روزها فرصتی شد که مردم هرمزگان یک بار دیگر به نمایندگان شان وعملکرد شان فکر کنند.
شما به این مردم فراموش شده نیاز دارید.به زودی شما نمایندگان محترم استان را در مجالس عزا وختم اموات ملاقات خواهیم کرد.مردم را که فراموش کرده اید،امید که دعای ختم مردگان را دیگر فراموش نکنید