X
تبلیغات
رایتل
پس از دستگیری مدیران ارشد در مناطق ازاد اروند و ارس احتمالا به زودی اخباری درباره مواردی مشابه از مدیران مناطق آزاد در سواحل جنوبی و ارتباط با جریان نزدیک به رییس جمهور به گوش خواهد رسید.
شاید دیر یا زود داشته باشد اما سوخت وسوز ندارد فعلا فقط دیدن دارد وشنیدن.