X
تبلیغات
رایتل


خرداد تمام شد. هرچند که خرداد از وقتی که بوده تا حالایش همیشه ماه پرخاطره و پرخطری بوده، ماه ملتهبی بوده. ماهی داغ، ماهی پر از شور ... ماهی ترسناک... و حالا البته ماه شرمساری.

تقویم را که ورق بزنی می بینی هر روزش نامی دارد و یادی. تازه این تقویم رسمی است، تقویم مردم که دیگر حساب اش جداست. هر چند که  ویژگی های خرداد هر سال را باید با شرایط همان سال سنجید .

خرداد که گناهی ندارد اگر برخی خاطره هایش ما را آزار می دهد!. موجی است که داشته های اعماق را به سطح می آورد... می خواهد در و مرجان، می خواهد پلشتی و زشتی.

خرداد 90 اما با داغ ننگ بر پیشانی به آخر رفت. تا بر چیزهای نداشته اش اضافه شود.

خرداد امسال در حالی تمام شد که مهم ترین اخبارش وحشت و شرمساری و نفرت را تا عمق وجود آدمی می برد. خرداد امسال خرداد تجاوزهای گروهی به زنان بی پناه بود درست در ایام مبارکه ی زن و مقدسه ی مرد!!

اما خاطره های خرداد امسال چه بود؟


1- تجاوز گروهی در خمینی شهر (لینک)

2-تجاوز گروهی در کاشمر (لینک)

3- تجاوز گروهی در گلستان (لینک)


شرح جزییات این رخدادهای تلخ را که می خوانی می بینی که زنان جامعه چه با حجاب و چه بی حجاب، چه در کنار شوهران شان و چه تنها، و چه همراه با اطفال شان، چه متاهل و چه مجرد و چه باردار و چه مسلمان و چه اقلیت دینی و چه بی سواد و چه خانم دکتر و چه... و هزار چه و چه .. به بی رحمانه ترین و زشت ترین شکل مورد تعرض جنسی قرار گرفتند در حالی که هیچ فریادرسی نداشتند...

و در وجدان خود سقوط می کنی وقتی که بفهمی هیچ چیز مانع ستم وتجاوز نشده. نه حجاب نه دین نه خانه نه میهمانی نه مدرک...

و البته سکوت... و سکوت...  و سکوت...

یا اشباه الرجال و لارجال!

کجاست آن غیرت مند کوفه که قسم خورد از شرمندگی کندن خلخال از پای یکی از شهروندان یهودی اش نزدیک بود دق کند و بمیرد؟

1400سال بعد اما با این حجم روسیاهی ها چرا کسی را حتی برای بالارفتن فشار خون هم به بیمارستان نرساندند.؟!!

صبحکم الله خیرا!!

 

یا اشباه الرجال ولارجال (ای شبیه مردان ونه مردان) جمله ای است از علی ع خطاب به برخی مردان زمان اش که شاهد بد رفتاری با زنان یهودی بوده اند

 

عکس: متجاوزان فراری جنایت خمینی شهر