X
تبلیغات
رایتل


  با معرفی پذیرفته شدگان جشنواره عکس «حرا» اولین گام در برگزاری این همایش هنری با پیش تازی ودرخشش عکاسان هرمزگانی برداشته شد هرچند مناسب بود که از عکاسان مطرح هرمزگانی نیز به عنوان هیات داوران دعوت به عمل می آمد که متاسفانه مورد دقت قرار نگرفته است.
  به عنوان نمونه می توان از حسن بردال از جمله عکاسان موفق استان در رسطح ملی نام برد که در جشنواره اردی بهشت در کنار (نام های آشنای عرصه ی داوری عکاسی) لیاقت اش دیده شد ومی توانست در جامع بودن داوری کمک شایانی به جشنواره کند.

 به گزارش وب سایت رسمی انجمن عکس هرمزگان ، دبیرخانه جشنواره، پس از پایان مهلت ارسال عکس، داوری آثار توسط آقایان محمد تهرانی، ابراهیم صافی و شهریار توکلی انجام شد. هیات داوران در اولین دوره از بین ۴۷۳۵ اثر ارسال شده توسط ۳۶۰شرکت‌کننده به دبیرخانه جشنواره، ۴۸ اثر از ۳۶ عکاس را در بخش محیط زیست انسانی و ۲۸ اثر از ۱۹ عکاس را در بخش محیط زیست طبیعی برگزیدند.
منتخبان بخش محیط زیست انسانی

احمد بازماندگان قشمی (قشم) ۱عکس

سامی حزنی (بندرعباس) ۱عکس

روح اله بلوچی (بندرعباس) ۲عکس

رضا فتحی مقدم (بندرعباس) ۱عکس

سیدعلی هاشمی (فرزند حبیب ا…) (بندرعباس) ۱مجموعه عکس

منتخبان بخش محیط زیست طبیعی

هادی بانوج (بندرعباس) ۱عکس

روح اله بلوچی (بندرعباس) ۱عکس

غلامرضا رحیمی (بندرعباس) ۱عکس

داوود مرزی زاده (بندرعباس) ۱عکس

ابراهیم نیک خو قشمی (قشم) ۳تک عکس و ۱مجموعه عکس

سیدعلی هاشمی(فرزند محمدکامل) (بندرعباس) ۱عکس

با توجه به کل پذیرفته شدگان کشوری میزان و درصد حضورعکاسان هرمزگان به خوبی ادعای پیشرو بودن بچه های عکاس  نسبت به سایر انجمن های هنری را به اثبات می رساند.


عکس: فتوبلاگ پرپروک(روح الله بلوچی)


* حرا /هرا :نام نوعی درخت است که در سواحل جنوب در آب دریا می روید املای صحیح آن هرا می باشد