X
تبلیغات
رایتل


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختلاف دو رای به یک طرح جنجالی در مجلس رای منفی دادند که یقینا تصویب آن در اخرین سال عمر مجلس کنونی می توانست هم نمونه ای از تنگ نظری  باشد  وهم استفاده از اهرم های قانونی برای منافع فردی نمایندگان ومحدودیت بیش تر رسانه ها.

طرح را « کوچک زاده» نماینده حامی دولت ارایه داده بود بر مبنای این طرح، تصویربرداری اعم از فیلمبرداری و عکسبرداری از جلسات مجلس تنها در پانزده دقیقه شروع جلسات علنی مجاز است، ولی تصویربرداران صداوسیما و مجلس از این حکم مستثنی هستند.

نکته جالب وجود امضای 3تن از نمایندگان هرمزگان برپای این طرح است یعنی:آقایان  محمدآشوری و محمد امین فرج زاده نمایندگان بندرعباس و علی بمان میر خلیلی نماینده میناب!!

راستی این نمایندگان محترم ومعزز از چه ناراحت اند؟

15 دقیقه اول جلسات مجلس با چند ساعت بعد آن چه فرقی دارد مگر؟

مردم قرار است چه چیز را نبینند؟

بقیه نام ها را خودتان ببینید(لینک)