X
تبلیغات
رایتلانقلابی باسابقه و فعال کهنه کار سیاسی و رییس شورای فعالان ملی مذهبی  درگذشت. وی که عمر خود را صرف مبارزه با استبداد و در تلاش برای آبادانی و آزادی ایران سپری کرده بود، بازندگی وداع گفت.

اما او کیست؟

عضو شورای انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی

عضو مجلس خبرگان اول مسوول تدوین قانون اساسی

عضومجلس اول شورای اسلامی از حوزه تهران

رییس سازمان برنامه وبودجه دولت انقلاب به ریاست مهندس بازرگان ...

مردی با آرمان مصدق وهم رزم و هم زندان با مردانی نستوه چون : شریعتی و طالقانی وبازرگان وچمران...

عزت الله سحابی بزرگ را می گویم.

مردی از تبار آزادی خواهان صدر انقلاب که زندگی را بر سر عشق این نهاد که ثابت کندهم می توان ملی بود و هم مذهبی وهم انقلابی بو د وهم دموکراسی را پاس داشت.

هرچند پاداش این خواستن رنج بود و زجر و زندان وتبعید و تحقیر و دشنام و فراموشی عوام.

سحابی مرد.

امانه از پس برج ها و باروها و...

سحابی با   دلی لرزان  چشمانی باران مرد و آخرین سخن اش:

«زندگی مردم سخت شده‌است. خدا می‌داند که من چقدر برای ایران نگرانم! من دارم می‌میرم و کاری برای ایران نکردم»

او با پاکی و تقوا و سادگی مرد.

در پس دعای فرشتگان.

تامرگ چه کند با آنان که خو د را پیچیده اند در سپاهی از شیطان و لشکری از جن گیر و رمال.

...خدایش بیامرزاد.

والعاقبه للمتقین.