X
تبلیغات
رایتل   

فیزیک یک علم است. اقتصاد یک علم است. فضانوردی یک علم است. فوتبال هم یک علم است. علم را باید فرا گرفت از بهترین هایش و در این راه سختی هم کشید.

این روزها در جهان فوتبال هم همین طور است.باید علم اش را فرا گرفت ومدیریت کرد تا به نتیجه رسید.با کندن صندلی و جار و جنجال هم کسی به جایی نرسیده که ما برسیم.با سنگ زدن  و ترقه زدن هم همین طور.

آلومینیوم در برابر سپاسی شیراز باخت. به هزار و یک دلیل، ولی فعلا باید جرات پذیرش شکست را داشت و بعد به دنبال راه حل و پیروزی بود. هرچند در فوتبال ناسالم امروز ایران که رشوه و باج و آدم فروشی و تقاضای حق قرارداد از بازیکنان توسط مربیانی که شبیه دلان رفتار می کنند و... رواج گستره دارد دیدن تماشاگر عصبانی چندان عجیب نیست!!.

کجای مملکت ما سالم است که انتظار داریم فوتبال ما سالم باشد به قول مرحوم حجازی: «فوتبال ناپاک تابع جامعه ی ناپاک است»

شاید اگر بازی در ورزشگاه 20 هزار نفری بندرعباس برگزار می شد جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شد. وقتی تماشاگر به زور باید از در و دیوار بالا برود و با جان خود بازی کند، بیش از 3ساعت در آفتاب 40درجه بی هیچ سایبانی تحمل کند و زل بزند به مستطیل سبز و حرمت نبیند و کتک بخورد و بازداشت هم بشود، فقط چون عاشق فوتبال است و آخر سر هم بازی خوبی نبیند و تیم اش به هزار دلیل داخلی خوب بازی نکند رو به رفتاری نه چندان سالم بزند خیلی عجیب و غریب نیست.

بماند که هیچ خبرگزاری و عکاسی از کتک خوردن و شکستن شیشه های ماشین همین هوادارن بندری در شیراز چیزی ننوشت.

اگر نوجوانان و جوانان احساساتی دستگیر شده در پایان بازی به زودی آزاد بشوند و کم تر در بازداشگاه بمانند جای دوری نمی رود. شما که نمی خواهید فضای ناسالم را تکثیر کنید آقایان؟هرچند می شد فضا را بهتر مدیریت کرد.

هرچند که مدیریت هم یک علم است!


عکس های بیشتر را این جا ببینید

عکس : عبدالحسین رضوانی